Neidio i'r prif gynnwys

Y rhaglen canolfannau

Cenhadaeth y Rhaglen Hwb yw:

“Rhoi cyfle i bobl ifanc a’u teuluoedd gymryd rhan mewn rygbi drwy sefydliadau addysg Cymru, gan gefnogi datblygiad unigolion iach, dewr, disgybledig a llawn parch ar gyfer y gêm ac ar gyfer y gymdeithas gyfan yng Nghymru”

Dyma Amcanion y Rhaglen Hwb:

-Sefydlu hybiau cynaliadwy (a lle bo’n briodol mewn partneriaeth â sefydliadau eraill) mewn ardaloedd o bwysigrwydd strategol, sy’n cefnogi’r broses o leoli Swyddogion Hwb i ddatblygu’r gêm rygbi ymhlith pobl ifanc

-Cynyddu nifer y bobl ifanc sy’n cael eu cyflwyno i rygbi ac sydd â phrofiad cadarnhaol o’r gêm

-Cynyddu nifer y bobl ifanc mewn addysg sy’n ymgysylltu’n weithredol â rygbi mewn clybiau neu ganolfannau clwstwr a sefydliadau rygbi eraill

-Gweithio ar y cyd â chlybiau rygbi i gadw chwaraewyr mewn rygbi dros 16 oed a rygbi oedolion, ac i ddatblygu hyfforddwyr, swyddogion a gwirfoddolwyr

-Darparu cyfleoedd cyfoethogi ar gyfer pobl ifanc yn y gêm rygbi, megis gwella sgiliau byw a chyflogadwyedd yn y dyfodol er budd eu cymunedau
Tyfu’r gweithlu rygbi yng Nghymru, drwy leoli a datblygu pobl, a chreu a chadw arweinwyr ifanc yn y gêm

-Cyfrannu at amcanion unigol a phwrpasol y sefydliadau addysg mewn meysydd sy’n cynnwys ond nid yn gyfyngedig i lefelau o gymhwyster academaidd, ymgysylltu a phresenoldeb, disgyblaeth, a chydlyniant cymunedol

-I gyfrannu at les cymdeithasol a ffisegol cymunedau lleol, drwy hybu ffordd o fyw egnïol ac iach, yn gydnaws â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2017 Model yr Hwb

 

Partneriaid a Chyflenwyr

Prif Partneriaid
Principality
Partneriaid swyddogol darlledu
BBC Cymru/Wales
S4C
Partneriaid Swyddogol
Heineken
Gullivers Sports Travel
Isuzu
Guinness
Cyflenwyr swyddogol
Sportseen
Rhino Rugby
Gilbert