Cyfleusterau a Buddsoddiad

Mae prif feysydd cyfrifoldeb Tîm Gweithredu’r Clwb yn cynnwys:-

  • Grant Cyfleusterau Undeb Rygbi Cymru
    • Helpu Clybiau i fanteisio ar gyfleoedd i gael cyllid allanol
    • Datblygu a Chynllunio Prosiectau
    • Arweiniad Technegol ar gyfer Cyfleusterau
    • Cyngor a Chefnogaeth